PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP DOBITNIK NAGRADE ZA NAJBOLJU PRAKSU U POSTIZANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Banka U Javnosti > PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP DOBITNIK NAGRADE ZA NAJBOLJU PRAKSU U POSTIZANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP DOBITNIK NAGRADE ZA NAJBOLJU PRAKSU U POSTIZANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Podgorica, 26.04.2012. godine

Podgorička banka Societe Generale Group dobitnik je nagrade „ Naravno ravnopravno“ koja se, po prvi put, dodijelila kompaniji sa najboljom praksom u postizanju rodne ravnopravnosti na radnom mjestu.

Nagrada je ustanovljena u cilju afirmacije rodno senzitivne politike na radnom mjestu, a dodijeljena je od strane nevladine organizacije „Ženska alijansa za razvoj“, Odjeljenja za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava i agencije UN Woman.

Direktorica ljudskih resursa u Podgoričkoj banci Societe Generale Group, Marina Banović, koja je u ime banke primila nagradu, naglasila je da je u banci zaposleno 70% žena, da je veliki broj njih zaposlen na radnim mjestima srednjeg nivoa menadžmenta, kao i da dvije vodeće pozicije u banci pokrivaju žene:

„ Kao dio Societe Generale Grupe, Podgorička banka uvažava ne samo principe rodne ravnopravnosti već i principe raznolikosti u pogledu godina, obrazovanja, i profesionalnog iskustva. Inicijativa, ideje, kreativnost i energija naših zaposlenih su od velike važnosti pa se u banci posebno podstiču nezavisno od pola .“  

Kako je istaknuto na press konferenciji koju je organizovala nevladina organizacija „Ženska alijansa za razvoj“, položaj žena na tržištu rada u Crnoj Gori je i dalje na nezadovoljavajućem nivou, a Podgorička banka Societe Generale Group, kao kompanija koja u potpunosti uvažava i primjenjuje dobru praksu rodne ravnopravnosti na radnom mjestu,  je primjer koji sve kompanije u Crnoj Gori treba da slijede. 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1095
  • GBP 1 0.9034
  • USD 1 1.1215
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.36 -0.37