M AUTO zemljiste | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > M AUTO zemljiste

M AUTO zemljiste

Cijena: 
109 700.00 €
Kvadratura: 
5 007.00 m2

Description

Opis: 

Predmet prodaje čine nepokretnoste upisane u listu nepokretnosti broj  1022, PJ Podgorica, KO Masline i to:

1.katastarska parcela broj 1466, livada I klase, povrsine 346 m2,
2.katastarska parcela broj 1467, livada I klase, povrsine 3.296 m2,
3.katastarska parcela broj 1468, pasnjak III klase , povrsine 170 m2,
4.katastarska parcela broj 1468, vinograd I klase , povrsine 1.195 m2, ’’

Ukupna površina predmetnih kat.parcela je 5.007,00 m2.

 

Predmetne katastarske parcele su neizgrađene. Sve parcele mogu predstavljati cjelinu .
Predmetne katastarske parcele nalaze se u PUP-u Podgorica.
Namjena zemljišta po PUP-u je MN – mješovita namjena.
Na predmetnoj lokaciji planirana je izrada Detaljnog Urbanističkog Plana ‘’Murtovina 2’’.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32