POSLOVNE ZGRADE I ZEMLJIŠTE | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > POSLOVNE ZGRADE I ZEMLJIŠTE

POSLOVNE ZGRADE I ZEMLJIŠTE

Cijena: 
262 200.00 €
Kvadratura: 
48 235.00 m2

Description

Opis: 
 • Parcela i objekti se nalaze u Spužu (uz put Spuž - Martinići)
 • Kat.parc br. KP 221/2, KP 244/1, KP 244/2, KP 244/3, LN 886, KO SPUŽ, DANILOVGRAD
 • Spratnost: P, P+1 (prizemlje i prizemlje + sprat);
 • Ukupna površina parcele: 48,235 m2
 • Ukupna površina posebnih djelova objekata:  P=4.444 m2

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.1368
 • GBP 1 0.8644
 • USD 1 1.1123
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.23 -0.31