MasterCard Business | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Velika preduzeća > Kartice > MasterCard Business
MasterCard Bussines Societe General Montenegro
MasterCard Business

MasterCard Business je revolving kreditna kartica namijenjena vlasnicima pravnih lica registrovanih u Crnoj Gori, kao i njihovim zaposlenima, a možete je koristiti za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mjestima s istaknutim znakom MasterCard u zemlji i inostranstvu, kao i za podizanje gotovine sa bankomata.  

Prednosti

Sa MasterCard Business Revolving karticom možete da:

 • kupujete proizvode i usluge plaćajući u procentu koji sami odaberete, bilo da je to 10% 25%, 50%, 75% od ukupnog duga
 • podižete gotovinu na bankomatima, otplaćujući dug takođe u odabranom procentu
 • provjeravate stanje na svom računu na bankomatima Societe Generale Montenegro
 • kupujete preko interneta
 • Societe Generale Montenegro omogućila je da se naplata dospjelih obaveza vrši automatskim aktiviranjem trajnog naloga koji će zaduživati račun pravnog lica u visini iznosa dospjele mjesečne obaveze.

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Societe Generale banka Montenegro obezbijedila je svojim klijentima, korisnicima MasterCard i VISA kartica, još veću sigurnost prilikom transakcija na internetu putem novog sistema provjere podataka „3D Secure“.

Prednosti ovog sistema su obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja, kao i kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice. Više

Radi lakšeg pamćenja, ukoliko to želite, možete promijeniti PIN vaše kartice na našim bankomatima brzo i jednostavno. Izaberite kombinaciju brojeva koja vam najbolje odgovara i pratite uputstva za promjenu na ekranu bankomata. Ova usluga će vas koštati samo 1 euro.

 
Saznajte više

Način otplate duga

Klijent sam bira procenat minimalne mjesečne obaveze u rasponu od 10%, 25%, 50%, 75% uvećanom za tekuće troškove mjesečne članarine i obračunate redovne kamate

Sredstva obezbjeđenja

 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica
 • nalog za naplatu 

Izdavanje dodatne kartice

Ovlašćeno lice preduzeća dobija na korišćenje osnovnu Visa Business karticu, pored koje mogu biti izdate i dodatne kartice. Dodatne kartice se izdaju na zahtjev korisnika osnovne kartice u korist drugih lica, pri čemu se sva zaduženja vezuju za račun firme.

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.1338
 • GBP 1 0.8958
 • USD 1 1.1391
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.27 -0.32