Depoziti | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Depoziti
Depoziti

Neophodno je da u savremenom poslovanju svako preduzeće nađe najbolje načine upravljanja svojim finansijama. Societe Generale Montenegro zbog toga nudi mogućnost pravnim licima da svoja sredstva kod Banke deponuju:

  • po viđenju ili
  • da ih oroče na određeni rok

Depoziti po viđenju

Svojim novčanim sredstvima u eurima, iako su deponovana po viđenju, možete raspolagati prema potrebi. Na njih ostvarujete kamatu u skladu sa poslovnom politikom Banke.

Oročeni depoziti

I kao pravno lice možete oročiti depozit, pri čemu ostvarujete više kamatne stope nego one po viđenju, što zavisi od trenutne situacije na tržištu, iznosa depozita, Vašeg odnosa sa Societe Generale bankom Montenegro, a naravno i sa odlukama banke koje se odnose na kamatne uslove.

Kao pravno lice možete oročiti svoja sredstva kod Banke pismenim ili usmenim zahtjevom sa izraženom željom o visini sredstava za oročavanje kao i o uslovima oročavanja.

Po isteku roka oročavanja sredstava, depozit je uvećan za ugovoreni iznos kamate i u skladu s ugovorom prenijet na neki od vaših drugih računa ili reoročen.

Fond za zaštitu depozita

Societe Generale banka Montenegro AD članica je Fonda za zaštitu depozita.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1087
  • GBP 1 0.8979
  • USD 1 1.1253
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.34 -0.36