1000+ stanova | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > 1000+ stanova
1000+ stanova

SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO U PROJEKTU 1000+ IMA PONUDU VIŠE

Societe Generale banka Montenegro potpisala je danas sporazum o učešću u projektu „1000+ stanova“ sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore.

Svi koji ispune uslove konkursa imaće mogućnost da kupe stan po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,99% godišnje, za kredit sa rokom otplate do 20 godina, jednokratnom naknadom od 0,4% i opciono grejs periodom do 12 mjeseci i životnim osiguranjem, ukoliko zahjev za kredit ne prelazi 50.000€.

Pored osnovne ponude koja važi u okviru projekta „1000+ stanova“, Societe Generale banka Montenegro nudi dodatna rješenja za sve koji ispune uslove konkursa.

Za one koji žele da kupe stan iz projekta koji prevazilazi cijenu planiranog budžeta, Banka nudi još jedan stambeni kredit, kojim će, po istim uslovima, moći da podmire razliku u cijeni predviđenoj Projektom, a koja iznosi do 1.089€ po metru kvadratnom i cijene koja prelazi ovaj iznos, do predviđenih 1.200€. Takođe, Banka nudi i rješenje za pokriće dodatnih troškova i potreba klijenta  kroz keš kredit „5000+“, po atraktivnoj kamatnoj stopi i rokom otplate do 8 godina, bez naknade za odobrenje i iznosima do 5.000€.

Za primjer stambenog kredita od 40.000€ sa rokom otplate od 240 mjeseci, uz nominalnu godišnju kamatnu stopu od 3,99% i efektivnu kamatnu stopu od 4,04%, mjesečni anuitet je 240,69€. Administrativna naknada je 160€, dok su ukupna kamata 14.765,60€, ukupni troškovi 14.935,60€, a ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 54.935,60€.

Primarni cilj Societe Generale banke Montenegro je da učešćem u ovom projektu kvalitetno odgovori na zahtjeve i potrebe građana Crne Gore. Utoliko više što je Banka prepoznala potencijal i važnost ovog projekta kojim se daje mogućnost građanima da na kvalitetan način riješe jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja - stambeno pitanje.   

Pogledajte povoljnosti, izračunajte svoju ratu i preuzmite potrebnu dokumentaciju ovdje.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32