Besplatno osiguranje za korisnike kartica | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Besplatno osiguranje za korisnike kartica
Besplatno osiguranje za korisnike kartica

Societe Generale Montenegro svojim klijentima imaocima njenih platnih kartica poklanja pokriće osiguranja od posledica nezgode i osiguranje od gubitka i krađe kartice zaključeno sa UNIQA osiguranjem ad.

Premiju osiguranja za svoje klijente koji imaju kartice izdate od Societe Generale Montenegro plaća banka dok god korisnik ima aktivnu platnu karticu, odnosno do njegove navršene 75.godine života.

Ovom, za klijente, besplatnom povoljnošću Societe Generale Montenegro je omogućila da svaki imalac platnih kartica izdatih od ove banke bude osiguran svuda u svijetu od strane UNIQA osiguranja u slučajevima:

 • trajnog invaliditeta
 • smrti usled bolesti
 • smrti usled nezgode
 • krađe ili gubitka platne kartice
 • blokade kartice
 • zamjene dokumenata i ključeva izgubljenih ili ukradenih zajedno sa platnom karticom.

Ova povoljnost važiće za sve sadašnje i buduće korisnike debitnih i kreditnih kartica: Visa Electron, Visa Classic Revolving, Visa Gold Revolving, kao i Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold koje izdaje Societe Generale Montenegro.

Sve kartice Societe Generale Montenegro izdaju se sa čipom što obezbjeđuje maksimalnu sigurnost upotrebe. Banka nudi i posebnu uslugu promjene PIN-a na bankomatima Societe Generale Montenegro koja klijentima omogućava da ovaj kod mogu promijeniti koliko god puta to žele, kao i da za njega izaberu kombinaciju cifara koja im najbolje odgovara.

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.1215
 • GBP 1 0.8832
 • USD 1 1.1187
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.24 -0.31