Poklonili priručnike svim osnovnim školama | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Poklonili priručnike svim osnovnim školama
Poklonili priručnike svim osnovnim školama

Podgorica, 19.jun 2014.god

SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI SOCIETE GENERALE MONTENEGRO DONIRALA PRIRUČNIKE ZA UNAPREĐENJE NASTAVE U SKLOPU INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

Societe Generale Montenegro donirala je svim osnovnim školama u Crnoj Gori priručnike za unapređenje nastave u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Više od 800 priručnika za rad sa djecom biće distribuirano osnovnim školama kako bi spremno dočekale početak nastave naredne školske godine.

U prethodnom periodu u redovne škole uključen je veliki broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama sa namjerom da se obrazuju u uslovima koji odgovaraju njihovim potrebama i mogućnostima. Da bi se u potpunosti odgovorilo na potrebe ove djece  važno je da nastavnici steknu specifičnija znanja o pojedinim smetnjama u razvoju, sa akcentom na metodici i savremenim pristupima rada. U tom cilju Societe Generale Montenegro donirala je niz specijalizovanih i tematskih priručnika za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama koje je pripremio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Neki od njih su: “Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju“, „Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi“, Individualni razvojno-obrazovni program, Priručnik za  vaspitače, nastavnike i druge profesionalce; Poteškoće u čitanju i pisanju, Priručnik za rad s đecom u procesu opismenjavanja;  Ovladavanje matematičkim pojmovima bez muke, Priručnik za I ciklus. U pripremi je i Priručnik za rad sa djecom sa autizmom koji će školama biti distribuiran na jesen. tehnoloških kapaciteta, što omogućava stvaranj operativnog

Ovi priručnici će u svakoj od 163 osnovne škole, koliko ih ima u Crnoj Gori, pomoći najprije nastavnom kadru da ojača inkluzivne praktično-metodičke kompetencije, da prilagodi i poboljša način nastave djeci sa smetnjama u razvoju, ali će takođe pomoći u pristupu svim učenicima kada je u pitanju jednostavnije učenje grafomotoričkih, verbalnih i drugih vještina.

Podržavanje inkluzije od prvih godina života kroz igru i socijalne interakcije veoma je važno da bi djeca dugoročno uspjela, kao i da bi se svakom djetetu pružila šansa da se razvije do punog potencijala. Ova donacija je svojevrsno nastojanje Societe Generale banke Montenegro da se od samog početka obrazovanja djeteta u školi pomogne njegovom razvoju i napredovanju na najbolji mogući način.

Societe Generale Montenegro već je donirala prve inkluzivne stimulativne sobe u pet osnovnih škola u Podgorici, a ova donacija doprinos je daljem unapređenju i promovisanju inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori. Ovaj projekat koji je banka sprovela u saradnji sa Ministarstvom prosvete je još jedan u nizu društveno odgovornih akcija koje su organizovane u sklopu obilježavanja 150 godina od osnivanja Societe Generale Grupe.

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1095
  • GBP 1 0.9034
  • USD 1 1.1215
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.36 -0.37