KLJUČ STAMBENI KREDITI I SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > KLJUČ STAMBENI KREDITI I SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
KLJUČ STAMBENI KREDITI I SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

Podgorica, 8.novembar 2013.god

Societe Generale Montenegro počela je sa odobravanjem KLJUČ stambenih kredita i sa fiksnom kamatnom stopom. Prilikom podizanja stambenog kredita klijenti sada imaju mogućnost izbora između KLJUČ stambenog kredita sa varijabilnom i sa fiksnom kamatnom stopom čime je omogućeno građanima da izaberu za njih najprihvatljiviji način rješenja važnog pitanja – obezbjeđivanja željenog životnog prostora.

KLJUČ stambeni krediti odobravaju se u iznosima od 7.000 eura. Maksimalan iznos kredita nije ograničen već on zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, dok je predviđeni rok otplate od 3 do 25 godina za kredite koji se otplaćuju sa varijabilnom kamatnom stopom, odnosno od 3 do 20 godina za kredite koji se otplaćuju sa fiksnom kamatnom stopom.

Krediti se odobravaju po nominalnoj godišnjoj varijabilnoj kamatnoj stopi (NKS) od 5,99% + šestomjesečni Euribor, pri čemu je efektivna kamatna stopa (EKS) od 6,44%. Ukoliko klijent želi da stambeni kredit otplaćuje po fiksnoj kamatnoj stopi nominalna godišnja fiksna kamatna stopa (NKS) iznosi od 7,49%, dok je efektivna kamatna stopa (EKS) od 7,61%.

Maksimalno opterećenje plate, uz ostale kreditne obaveze, može biti do 50%, uz mogućnost učešća sudužnika, dok konformni metod obračuna koji primjenjuje Societe Generale Montenegro obezbjeđuje dodatnu povoljnost za klijenta.

Potrebna sredstva obezbjeđenja su: mjenica i mjenično ovlašćenje, hipoteka pvog reda na nekretninu koja je predmet kreditiranja ili neku drugu nekretninu, polisa životnog osiguranja korisnika kredita i polisa osiguranja nekretnine vinkulirane u korist banke.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32