Promjene u top menadžmentu Banke | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Promjene u top menadžmentu Banke
Promjene u top menadžmentu Banke

Podgorica, 3. mart 2016

LOKALNI PREDSTAVNICI U TOP  U MENADŽMENTU SOCIETE GENERALE

 BANKE MONTENEGRO

 

Odlukom Odbora direktora Societe Generale banke Montenegro izmijenjena je organizaciona struktura Banke i napravljene su značajne izmene u top menadžmentu.

Prvi put u istoriji poslovanja Societe Generale banke Montenegro u top menadžment timu će se naći samo jedan stranac, na poziciji glavnog izvršnog direktora i dva lokalna izvršna direktora.

Za izvršnog direktora za komercijalne poslove postavljen je Radule Raonić, dok je za izvršnog direktora za operacije Banke izabrana Marina Banović.

Veoma dobro dugoročno poslovanje banke, kao i kvalitet i profesionalizam cijele lokalne uprave u potpunosti opravdavaju ovaj korak, pa stoga nije bilo teško odmah dobiti podršku Societe Generale Grupe, većinskog vlasnika SGME-a, rekao je glavni izvršni direktor, Miroslav Hiršl. Smatram da je to logičan korak za razvoj banke, u potpunosti u skladu sa strategijom da se spoje i iskoriste vještine i znanja talentovanih lokalnih menadžera sa velikim potencijalom i stručnjaka iz velike međunarodne bankarske grupe, dodao je.

Raonić i Banović su dugogodišnji članovi Societe Generale zajednice, koji su svojim radom došli do vodećih pozicija u Banci. Raonić je unaprijeđen sa pozicije direktora Komercijalne divizije, dok je Banović unaprijeđena sa pozicije direktora Divizije resursa.  Odluka o njhovom postavljenju će stupiti na snagu 18. marta, rješenjem Centralne banke Crne Gore.

Sa izmijenjenom organizacionom strukturom Banka će nastaviti da  bude banka orjentisana na klijente i njihove svakodnevne potrebe, i da bude njihov prvi izbor, kada je riječ o kvalitetu i predanosti svojih timova.

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32