Multipraktik, kredit za refinansiranje | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Multipraktik, kredit za refinansiranje
Multipraktik, kredit za refinansiranje

Societe Generale banka Montenegro nudi klijentima nove povoljnosti sa Multipraktikom, kreditom za refinansiranje kreditnih obaveza u bankama i mikrokreditnim institucijama u Crnoj Gori. Multipraktik omogućava lakšu i jednostavniju otplatu sopstvenih i kreditnih zaduženja članova porodice, pri čemu je moguća i isplata u gotovini u iznosu do 50 odsto od ukupne vrijednosti kredita.

Kredit se odobrava u iznosima od 500 do 50 000 eura, dok je maksimalan rok otplate do 15 godina. Kredit do 8.000 eura je moguće podići bez žiranata, do 8 godina otplate, a do 15.000 eura je bez hipoteke.

Povoljnost su i niže kamatne stope: varijabilna kamatna stopa od 7,89%+3m EURIBOR na rok otplate do 15 godina ili fiksna kamatna stopa od 8,49% na rok otplate do 8 godina, tako da će za iznos kredita od osam hiljada eura i rok otplate od 8 godina, uz nominalnu godišnju kamatnu stopu od 8,49% i efektivnu kamatnu stopu 8,51%, anuitet iznositi 113,82 eura, ukupna kamata iznositi 2.926,72 eura, ukupni trošak 2.931,41 eura i ukupan dug 10.931,41 eura.

U promotivnom periodu do 31. decembra 2015.godine, bez naknade će biti odobravani krediti vrijednosti do 15.000 eura, do 96 mjeseci sa fiksnom kamatnom stopom, pa ukupni troškovi primjera predstavljaju zbir kamata za cijeli period, naknade za mjenicu od dva eura i upita u Kreditni biro CBCG od tri eura. Za sve ostale slučajeve redovna naknada za odobrenje kredita iznosi 1,5%

Societe Generale banka Montenegro teži konstantnom poboljšanju kvaliteta usluga, pa je i ovom izmjenom proizvoda, sa nižim kamatnim stopama, nastojala da izađe u susret potrebama građana.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1033
  • GBP 1 0.8964
  • USD 1 1.1226
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.35 -0.37