Nova kartica u ponudi VISA Business Debit | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Nova kartica u ponudi VISA Business Debit
Nova kartica u ponudi VISA Business Debit

Societe Generale banka Montenegro proširila je svoju ponudu novom karticom - VISA Business Debit.

Ova kartica namijenjena je pravnim licima, klijentima banke. Kartica je beskontaktna i može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja u zemlji i inostranstvu do iznosa raspoloživih sredstava na računu kompanije i limita potrošnje koji je utvrđen od strane ovlašćenog  lica u kompaniji. Karticom je moguće plaćati materijalne troškove i fakture dobavljača, a korisniku kartice dostupni su i svi on line servisi, odnosno kupovina preko interneta koja je zaštićena 3D Secure tehnologijom.

Osnovne prednosti VISA Business Debit kartice su:

 • mogućnost plaćanja proizvoda i usluga na svim mjestima obilježenim znakom VISA u zemlji i inostranstvu
 • podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
 • provjera stanja na svom računu na bankomatima Societe Generale Montenegro
 • ušteda vremena i novca uz izuzetan komfor, jer je novac uvijek dostupan
 • kontrola nad trošenjem sredstava uz mogućnost definisanja limita potrošnje
 • kupovina preko interneta

Societe Generale banka Montenegro obezbijedila je svojim klijentima, korisnicima svih kartica, još veću sigurnost prilikom transakcija na internetu putem novog sistema provjere podataka „3D Secure“. Prednosti ovog sistema su obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja, kao i kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice. 

Mjesečna naknada za korišćenje VISA Business Debit kartice je 1,50€ mjesečno.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.1215
 • GBP 1 0.8832
 • USD 1 1.1187
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.24 -0.31