Obavještenje o isplati dividende | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Obavještenje o isplati dividende
Obavještenje o isplati dividende

Societe Generale banka Montenegro AD na ovaj način obavještava akcionare da će se izvršiti isplata dividendi na osnovu odluke Skupštine akcionara od 15.05.2019. godine o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. godini.
Dobit Societe Generale banke Montenegro AD ostvarena u 2018. godini iznosi 10,658,044.31 EUR. Ukupan bruto iznos dividende koji se isplaćuje akcionarima iznosi 5,329,022.16 EUR (50% dobiti). 
U skladu sa važećim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG, br. 65/01, 12/02, 80/04, Sl. list CG, br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16), članovi 29 i 29a, isplate dividendi su predmet poreza po odbitku 9%, osim ako je ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drugačije regulisano. Isplata dividendi će se, u skladu sa zakonom, vršiti u neto iznosu, nakon odbitka poreza.
Pravo na isplatu dividende imaju akcionari Societe Generale banke Montenegro AD, koji su posjedovali akcije banke na dan 15.05.2019. godine, tj. bili registrovani kao akcionari Banke u listi akcionara Banke kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva A.D. Podgorica na taj dan (dan donošenja odluke o isplati dividende).
Za sve dodatne informacije akcionari mogu kontaktirati Societe Generale banku Montenegro AD, Podgorica:
Societe Generale banka Montenegro AD                                                                                                   
Odjeljenje za računovodstvo                                                                                                                                             
Bulevar Revolucije br.17                                                                                                                               
81000 Podgorica
Telefon: +382 (0)20 415 601
E-mail: info.sgme@socgen.com

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1211
  • GBP 1 0.8909
  • USD 1 1.1265
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32