Poboljšana ponuda Respekt gotovinskih kredita za penzionere | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Poboljšana ponuda Respekt gotovinskih kredita za penzionere
Poboljšana ponuda Respekt gotovinskih kredita za penzionere

Societe Generale banka Montenegro ponudila je Respekt gotovinski kredit za penzionere pod povoljnijim uslovima u odnosu na dosadašnje. S obzirom da su penzioneri uglavnom dugogodišnji klijenti banke, cijeneći njihovu lojalnost, banka je snizila kamatnu stopu, pa se ovaj kredit od sada može podići uz nominalnu godišnju kamatnu stopu 7,49%, odnosno efektivnu kamatnu stopu od 7,50% sa polisom životnog osiguranja. Krediti se odobravaju u iznosima do 20.000,00 €, uz rok otplate do 120 mjeseci. Do 31. januara 2018.godine, ovaj kredit moguće je podići bez administrativnih troškova.
Uz prikupljenu svu potrebnu dokumentaciju, kredit je moguće podići u ekspoziturama banke za samo jedan dan. 
Respekt gotovinski krediti za penzionere namijenjeni su svim penzionerima Fonda PIO Crne Gore koji  svoje penzije primaju preko računa u Societe Generale banci Montenegro. 

Societe Generale banka Montenegro je, u skladu sa zakonskom regulativom, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju,  pa naši klijenti mogu aplicirati za polisu životnog osiguranja u svakoj od ekspozitura banke u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Budvi, Baru, Ulcinju, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Kolašinu, Bijelom Polju, Beranama i Rožajama. Klijenti penzioneri će znatno uštedjeti u vremenu jer se zahtjev za polisu životnog osiguranja može podnijeti u samoj ekspozituri banke gdje se polisa i odobrava. 

Reprezentativni primjer kredita: 

Za iznos kredita 10.000,00 €, rok otplate 120 mjeseci, nominalna godišnja kamatna stopa (NKS) iznosi 7,49%, dok efektivna godišnja kamatna stopa (EKS) iznosi 7,50% n dan 5.12.2017, mjesečni anuitet 117,37 €, administrativna naknada je 0 €. Ukupni troškovi iznose 4.214,40 € i predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 €) i upita u Kreditni biro CBCG (3 €). U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija osiguranja.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1087
  • GBP 1 0.8979
  • USD 1 1.1253
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.34 -0.36