Saradnja sa UNIQA osiguranjem | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Saradnja sa UNIQA osiguranjem
Saradnja sa UNIQA osiguranjem

Podgorica, 17. decembar 2014.

SARADNJA SA UNIQA OSIGURANJEM 

 

Societe Generale banka Montenegro je potpisala ugovor o zastupanju i sa UNIQA neživotnim osiguranjem i time omogućila klijentima da u svim ekspoziturama banke osiguraju i svoju imovinu.

Pored UNIQA neživotnog osiguranja, Merkur osiguranje je partner Banke u oblasti životnog osiguranja.

Osiguravajući proizvodi koje sada klijent može zatražiti u svim ekspoziturama Societe Generale banke Montenegro su životno riziko  osiguranje i osiguranje imovine. Obije vrste osiguranja obezbjeđuju kredite kao što su Ključ stambeni kredit, Alat, Multipraktik krediti za refinansiranje i adaptaciju.

Respekt krediti sa životnim osiguranjem za penzionere  od 10.000 eura, koji su se do sada odobravali na period od 8 godina, sada  se odobravaju na 10 godina.

Namjera Societe Generale banke Montenegro je da postojeću ponudu vremenom uvećava i drugim, novim osiguravajućim proizvodima. 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32