Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara
Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 06/02 od 08.02.2002. godine, “Sl. list CG”, br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011. godine), Odbor direktora Societe Generale banke Montenegro AD objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Societe Generale banke Montenegro AD, koja će se održati 16. jula 2019. godine u prostorijama banke, Bulevar revolucije 17, Podgorica, sa početkom u 14:00 časova i sledećim 

DNEVNIM REDOM

1.    Izbor radnih tijela Skupštine akcionara,

2.    Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara Societe Generale banke Montenegro AD koja je održana 15.05.2019. godine,

3.    Razmatranje i usvajanje Odluka o razriješenju/izboru članova Odbora direktora Societe Generale banke Montenegro AD,

4.    Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni imena banke,

5.    Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Societe Generale banke Montenegro AD,

6.    Razno

Obavještavaju se akcionari Societe Generale banke Montenegro AD čiji ukupan broj akcija na dan 12.06.2019. iznosi 96.736, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas (obične akcije), da mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara i dobiti sve potrebne informacije i uputstva o načinu glasanja,  posredstvom zvanične internet stranice Banke www.societegenerale.me kao i neposrednim kontaktom putem telefona +382 20 415 703.

Svi materijali sa predlozima odluka koje će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara će biti dostupni na uvid svim akcionarima Banke u sjedištu Banke, odnosno u ekspoziturama Banke na Cetinju, u Budvi, Kolašinu, Beranama, Rožajama, Nikšiću i Danilovgradu, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Važna napomena: Neophodno je da opunomoćeni predstavnici akcionara dostave ovjereno Punomoćje neposredno prije početka sjednice.

                                                                                                                     PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                                      Milorad Katnić                

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1033
  • GBP 1 0.8964
  • USD 1 1.1226
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.35 -0.37