Sigurnije transakcije na internetu uz 3D Secure | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Sigurnije transakcije na internetu uz 3D Secure
Sigurnije transakcije na internetu uz 3D Secure

Societe Generale banka Montenegro obezbijedila je svojim klijentima, korisnicima MasterCard i VISA kartica, još veću sigurnost prilikom transakcija na internetu putem "3D Secure" novog sistema autorizacije transakcija.

"3D Secure" je međunarodni sigurnosni standard za provjeru tačnosti podataka korisnika kartice kod plaćanja na internetu i razvijen je u cilju sprečavanja zloupotreba tj.neovlašćene upotrebe kartica od strane trećih lica.

Prednosti ovog sistema su obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja, kao i kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice.

"3D secure“ sistem štiti od rizika zloupotrebe kartice na internetu na način da korisnik kartice prilikom kupovine na internetu dobija putem SMS poruke na mobilnom telefonu lozinku kojom potvrđuje svoj identitet, čime se mogućnost zloupotrebe kartice od strane neke neovlašćene osobe svodi na minimum jer se kupovina može realizovati tek nakon unosa lozinke.

Societe Generale banka Montenegro omogućila je da 3D Secure sistem bude besplatan za sve korisnike VISA i MasterCard kartica izdatih od naše banke.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1215
  • GBP 1 0.8832
  • USD 1 1.1187
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.24 -0.31