Najpovoljniji stambeni kredit do sada | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Najpovoljniji stambeni kredit do sada
Najpovoljniji stambeni kredit do sada

Podgorica, 14. april 2016

STAMBENI KREDIT PO NAJPOVOLJNIJIM USLOVIMA DO SADA

 

Societe Generale banka Montenegro je ponovo unaprijedila stambeni kredit Ključ i omogućila svojim klijentima da podignu ovaj kredit po najpovoljnijim uslovima do sada: još nižom kamatnom stopom, dužim rokom otplate i najpovoljnijim obračunskim metodom. Kredit Ključ je ponuđeno rješenje za mlade ljude i porodice koje umjesto plaćanja mjesečne stanarine mogu, po povoljnim uslovima, otplaćivati svoj stan. Sa ovim kreditom, mogu se refinansirati i stambeni krediti kod drugih banaka.

Namijenjen je klijentima koji ostvaruju redovne mjesečne prihode iz stalnog radnog odnosa. Maksimalno mogući iznos je određen klijentovim mjesečnim prihodima, a rok otplate od 25 godina, u novoj ponudi Banke, moguć je pored odobrenih kredita po varijabilnoj i za odobrenja po fiksnoj kamatnoj stopi.

Za kredit po varijabilnoj kamatnoj stopi,  od 40.000€, sa rokom otplate od 25 godina, mjesečni anuitet je 220,07€. Nominalna godišnja kamatna stopa je 4,49% uz šestomjesečni EURIBOR na dan 11.04.2015, dok je efektivna kamatna stopa (EKS) 4.59%. Administrativna naknada za ovaj kredit je 1%, a ukupna kamata 26.021€. Ukupni trošak od 26.431€  predstavlja zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€) i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (5€). Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 66.431€.

Za kredit po fiksnoj kamatnoj stopi,  od 40.000€, sa rokom otplate od 25 godina, mjesečni anuitet je 242,21€. Nominalna godišnja kamatna stopa je 5,49%, dok je efektivna kamatna stopa (EKS) 5.60%. Administrativna naknada za ovaj kredit je 1%, a ukupna kamata 32.663€. Ukupni trošak od 33.073€ predstavlja zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€) i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (5€). Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 73.073€. U obračun EKS, u oba slučaja, obračun ukupnih  troškova i ukupnog duga nisu uključeni troškovi procjene nekretnine, premije osiguranja, a koji će biti uključeni u konačan obračun, ukoliko su predviđeni uslovima odobrenja.

Više informacija o ovom proizvodu građani mogu saznati, od ličnih bankara, u nekoj od naših eskpozitura, sa kojima mogu zakazati sastanak pozivom na broj Call centra 19 900, radnim danima od 8 do 16 sati.

Societe Generale banka Montenegro teži konstantnom poboljšanju kvaliteta usluga, pa i ovom izmjenom proizvoda, sa nižim kamatnim stopama, nastoji da izađe u susret potrebama građana. 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32