Stan za 174 eura mjesečno | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Stan za 174 eura mjesečno
Stan za 174 eura mjesečno

STAMBENI KREDIT KLJUČ: STAN ZA 174 MJESEČNO

 

Societe Generale banka Montenegro nudi nove prednosti sa stambenim kreditom Ključ, sa još povoljnijim kamatnim stopama. Kredit Ključ je ponuđeno rješenje za mlade ljude i porodice koji umjesto plaćanja mjesečne stanarine mogu, pod povoljnim uslovima, otplaćivati svoj stan.

Namijenjen je klijentima koji ostvaruju redovne mjesečne prihode iz stalnog radnog odnosa, od minimum šest mjeseci, ili korisnicima penzije Fonda PIO Crne Gore. Odobrava se u iznosima od 7.000 € do maksimalnog iznosa koji je određen kreditnom sposobnošću, za rok otplate do 25 godina uz varijabilnu kamatnu stopu i do 20 godina uz fiksnu kamatnu stopu.

Za kredit od 30.000€, sa rokom otplate od 25 godina, mjesečni anuitet je 173,77€. Nominalna godišnja kamatna stopa iznosi 4,99% uz šestomjesečni EURIBOR na dan 17.09.2015, dok je efektivna kamatna stopa (EKS)5.13%. Administrativna naknada za ovaj kredit iznosi 1%, odnosno 300€, a ukupna kamata 22.131€. Ukupni trošak od 22.441€ predstavlja zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€) i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (5€). Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 52.441€. U obračun EKS, obračun ukupnih  troškova i ukupnog duga nisu uključeni troškovi procjene nekretnine, premije osiguranja, a koji će biti uključeni u konačan obračun, ukoliko su predviđeni uslovima odobrenja.

Više informacija o ovom proizvodu građani mogu saznati odlaskom u neku od ekspozitura naše Banke ili pozivom na broj Call centra 19 900.

Societe Generale banka Montenegro teži konstantnom poboljšanju kvaliteta usluga, pa i ovom izmjenom proizvoda, sa nižim kamatnim stopama, nastoji da izađe u susret potrebama građana. 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32