Unaprijeđeni SOGeBanking | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Unaprijeđeni SOGeBanking
Unaprijeđeni SOGeBanking

Podgorica, 2. decembar 2015

UNAPRIJEĐENI SOGeBANKING 

 

Societe Generale banka Montenegro je za sva fizička lica, korisnike elektronskog bankarstva omogućila unaprijeđenu verziju elektronskog bankarstva - SOGeBANKING.
 
Uz novi dizajn, nova aplikacija elektronskog bankarstva nudi jednostavnije, lakše i brže obavljanje svih tipova transakcija. Pored unosa korisničkog imena i lozinke za pristup aplikaciji, postoji i treći nivo autentifikacije u vidu koda koji se dobija putem SMS poruke, takozvanog OTP (One Time Password) koda ili jednokratnog koda. 

Osim toga što je sada omogućeno svako plaćanje u domaćem platnom prometu, bez obaveznog korišćenja digitalnog sertifikata, aplikacija omogućava: direktnu uplatu na SOGE Korake, direktnu uplatu na kreditnu karticu, kreiranje trajnih internih i eksternih naloga, mjenjačnicu,  pregled stanja i obaveza po svim kreditnim karticama i kreditima. SOGeBANKING nudi i opciju Virtuelnog finansijskog savjetnika, što na jednostavan način omogućava kontrolu i praćenje troškova kroz finansijsku analizu, kreiranje finansijskih ciljeva i praćenja sopstvenog budžeta. Svi koraci su detaljno objašnjeni u HELP opciji, koja je dostupna na svakoj formi. Takođe, na samom sajtu je omogućen i DEMO putem kojeg se mogu provjeriti sve mogućnosti modernog elektronskog bankarstva.

Societe Generale banka Montenegro nastoji da inovativnim proizvodima izađe u susret klijentima i odgovori na njihove svakodnevne potrebe. 

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32