Saradnja sa WIENER osiguranjem | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Saradnja sa WIENER osiguranjem
Saradnja sa WIENER osiguranjem

Societe Generale banka Montenegro je potpisala ugovor o zastupanju u osiguranju i sa kompanijom „Wiener Stadtische životno osiguranje AD i omogućila klijentima da u svim ekspoziturama mogu kupiti i životno osiguranje ove osiguravajuće kuće.

To je već treća osiguravajuća kompanija sa kojom je Banka potpisala ugovor o zastupanju, pored Merkur osiguranja u oblasti životnog osiguranja i UNIQA za neživotno osiguranje.

Osiguravajući proizvodi koje klijent može zatražiti u svim ekspoziturama Societe Generale banke Montenegro su životno riziko osiguranje i osiguranje nepokretnosti. Obje vrste osiguranja obezbjeđuju kredite kao što su Ključ stambeni kredit, Alat, Multipraktik krediti za refinansiranje i adaptaciju, dok životna osiguranja, bilo da je riječ o Merkur ili Wiener osiguranju mogu biti obezbjeđenje Respekt kredita za penzionere od 10.000 eura, koji se sada  odobravaju na 10 godina.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32